Yizhou Jin

Yizhou Jin
Assistant Professor
Building IC 266
Program
Strategic Management